ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1 - 10679 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 2103637426 FAX: 2103630669
   

 

 

 

παζρι βιβλου των εκδοτν για λη τη Θεσσαλα για δετερη φορ στη Λρισα (απ 16/2 ως 21/3/2015)

100 εκδτες - 250.000 βιβλα σε τιμς απ 0,50 λεπτ.

 

 

 

 

 

T