ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1 - 10679 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 2103637426 FAX: 2103630669
 

 

 

 

αυτ το διστημα δεν λειτουργε παζρι βιβλου των εκδοτν του ΕΣΕΒΕ σε καμα πλη της Ελλδας.

 

προκρυξη για εξοπλισμ

 

 

 

 

 

 

T